نمایشگاه کتاب اصفهان

نمایشگاه کتاب اصفهان

این نمایشگاه از تاریخ 11 لغایت 16 شهریورماه در محل نمایشگاههای بین المللی استان در پل شهرستان برگزار گردید و شرکت نوژان به عنوان ناشر دیجیتال تولیدات خود را به نمایش گذاشت و مورد استقبال بازدید کنندگان قرارگرفت .