طراحی لوح فشرده هنرستان هنرهای زیبا

طراحی لوح فشرده هنرستان هنرهای زیبا

به مناسبت جشن هشتاد سالگی هنرستان هنرهای زیبا سی دی مولتی مدیا توسط این شرکت طراحی و اجرا گردید . این سی دی شامل تاریخچه ، معرفی هنرستان ، مفاخر وگالری می باشد.