تولیدات


CD مولتی مدیا معرفی سازمان بهزیستی

 CDمولتی مدیا معرفی صنایع هفتم تیر

CD مولتی مدیا اداره اوقاف

فیلم مستند تبلیغاتی آموزشگاه جوانه

فیلم مستند تبلیغاتی شرکت تولیدی کشاورز

فیلم مستند تبلیغاتی موسسه صنعتی نمکی زاده

CD کاتالوگ شرکت کاسپین

طراحی و چاپ کتاب اصناف نوژان

طراحی و چاپ فصلنامه اتاق تعاون اصفهان از سال 1392

تصویر برداری از همایش بزرگداشت استاد تاج اصفهانی

طراحی و چاپ نقشه راهنما نمایشگاه کتاب اصفهان 1394

طراحی و چاپ کاتالوگ شرکت آبشار

طراحی و تولید CD مولتی مدیا 80 سالگی هنرستان هنرهای زیبا ( 2 زبانه )

طراحی و تولید سی دی مولتی مدیا جایزه کتاب اصفهان  1395